Neschopnost zastavit a zločin letu-protiprávní let právník Mesa AZ

protiprávní letové zákony jsou dopravní přestupky, které postihují řidiče za to, že nezastavili, prchali před policií nebo se pokoušeli uniknout vozidlu vymáhání práva.

zde budou diskutovány tři typy zastávek: 1) dopravní zastávky, které nezahrnují podezření z trestného činu; 2) nezastavení nebo nedodržení policejního signálu nebo pokynů; a 3) protiprávní útěk nebo pokus o vyhýbání se policii.

pokud je řidič policií signalizován, aby zastavil za přestupek bez trestného činu, obvykle obdrží jízdenku a pokutu. V Arizoně tyto typy porušení nejsou trestnými činy a nevystavují osobu trestu odnětí svobody. Příkladem toho by bylo nezastavení na červenou.

trestní oznámení však platí, pokud je dopravní přestupek trestné povahy, jako je jízda nepřiměřenou rychlostí v rozporu s A. R. s. 28-701.

nezastavení pro policii nebo vozidlo vymáhání práva je přestupek třídy 2 podle Arizonského zákona a. R. S. 28-1595. Podle tohoto zákona může být osoba shledána vinnou z toho, že nezastavila, pokud ví, že je policie signalizovala, a nedokáží okamžitě zastavit a zastavit své vozidlo.

a. r. s. 28-1595 také upravuje situace, kdy policista vydá zákonný příkaz nebo požádá o doklady totožnosti a jednotlivec žádosti nevyhoví.

Pokus o pocit z vozidla činného v trestním řízení je zločin třídy 5, v rozporu s A. R. S. 28-622.01. Tento statut je označován jako“ zločinný let “ zákon. Podle tohoto zákona, řidič může být shledán vinným z trestného činu, pokud se úmyslně pokusí předběhnout nebo překonat jakékoli oficiálně označené vozidlo vymáhání práva.

jaké jsou sankce za nezastavení a zločinný let?

podle pokynů pro trestní odsouzení v Arizoně, přestupek třídy 2 vystavuje osobu maximálně 4 měsíce ve vězení, až do výše $750.00 v pokutách, rejstříku trestů a dalších sankcích nařízených soudem.

zločin třídy 5, za vyhýbání se policii požaduje rozsudek .5 minimálně 2 roky maximální tresty odnětí svobody, pokuty, poplatky, trestní rejstřík zločinů a další sankce, které soud považuje za vhodné.

jak stát dokazuje, že jste odmítl zastavit nebo uprchnout policii?

jedním důležitým prvkem, který musí stát prokázat, aby našel někoho vinného z nezastavení, je to, že řidič musí vědět, že byl signalizován, aby zastavil, a pak tak neučinil.

aby bylo stíhání shledáno vinným z nezákonného letu, musí prokázat, že řidič úmyslně nebo se pokusil uniknout policii. Stát musí také prokázat, že vozidlo řízené donucovacími orgány bylo úředně označeno.

vytváří rutinní policejní zastavení pravděpodobný důvod k zatčení?

číslo Dopravní přestupky jsou občanskoprávní delikty. Jedním z příkladů trestného činu, za který může policie zastavit řidiče, je jízda na červenou. Osoba by za to nebyla zatčena ani vystavena trestním sankcím.

pokud by však řidič nedokázal zastavit a zastavit poté, co je policie signalizovala, protože projeli na červenou, měl by policista pravděpodobný důvod k zatčení. To je případ, ani policie neměla podezření, že by se řidič dopustil trestného činu.

jaké jsou důsledky nezastavení nebo protiprávního letu?

policie může zatknout řidiče za to, že nezastavil poté, co jim zákonně signalizoval, aby zastavili, a za nezákonný let.

budou mít pravděpodobný důvod k zatčení, i když si řidič neuvědomil, že jsou signalizováni, a to i v případě, že se nesnaží vyhnout policii.

v těchto případech bude řidič muset spolupracovat s policií, přijmout obvinění. Řidič má právo zachovat zastoupení a napadnout obvinění po zatčení.

vždy existuje šance, že Velkorysý důstojník vyslechne osobu a nechá ji odejít s varováním. Ale to je spíše výjimka než pravidlo, zejména pokud jsou přesvědčeni, že osoba vědomě nezastavila, nebo se jim snažila vyhnout.

pokud policie neprodleně nezastaví nebo se vyhne policii, zvyšuje se také riziko vážných nebo smrtelných dopravních nehod a fyzického poškození řidičů, cestujících nebo jiných osob na silnici.

jaké jsou některé obrany za nezastavení a nezákonný let?

níže je uvedeno 10 příkladů obrany, které lze použít k napadení obvinění z nezastavení a nezákonného letu:

  • řidič nevěděl, že vám policisté signalizují zastavit (a. R. S. 28-1595)
  • řidič neměl v úmyslu uniknout nebo předjet policii (a. R. S. 28-622.01)
  • vozidlo donucovacích orgánů, které pronásledovalo řidiče, nebylo oficiálně ani jasně označeno (A. R. S .28-622.01)
  • protiprávní let byl nutný a ospravedlnitelný (a. R. S.13-417)
  • řidič neměl dostatek času reagovat na policejní signál (National Highway Traffic and Safety Administration – Safety in Numbers – 0.75 second to recognize condition plus 0.75 second to apply the brzdu to pull over)
  • pronásledování policií nebylo „okamžité nebo nepřetržité“, odkud začalo pronásledování (U. s. Supreme Court v. Johnson 2001)
  • manévry řidiče nebyly v souladu s pokusem uniknout nebo se vyhnout policii (Arizona v. Fogarty 1993)
  • důstojníci vstoupili do domu bez povolení a bez naléhavých okolností (4. Změna porušení Florida v. Jardines Nejvyšší soud USA 2013)
  • Policie postrádala důvodné podezření nebo pravděpodobnou příčinu k prohledání řidiče (4. Změna porušení-Spojené státy v. Arvizu, (2002) )
  • policie neměla žádný pravděpodobný důvod k zatčení (4. Změna porušení-Illinois v. Gates, 1983).

tento seznam není all inclusive. Výzvy k nezastavení a trestný čin letové zákony by měly být jedinečně přizpůsobeny okolnostem případu.

co mám dělat, když jsem zatčen za nezastavení nebo nezákonný let?

jakmile se policie rozhodne dát řidiči lístek nebo je zatknout, obvykle nezmění názor. To znamená, že vše, co řidič říká nebo dělá, aby se pokusil napadnout obvinění nebo zatčení, to zhorší.

řidič by se měl snažit zůstat klidný a zdržet se dohadování s důstojníkem. Když se policie cítí ohrožena podezřelým, mohou použít sílu, a způsobit vážné poškození podezřelého.

Napadání policisty na zastávce může mít také za následek další trestní oznámení, například nedodržení pokynů, výtržnictví nebo těžké napadení policisty.

z těchto důvodů je důležité, abyste obvinění přijali pokojně a co nejdříve se poraďte se zkušeným obhájcem trestního práva, který vás zastupuje, abyste je vyřešili.

jak mi může advokát pomoci s mými trestními obviněními v Mesa AZ?

na rozdíl od občanskoprávních obvinění vystaví všechny zločiny ve vozidle osobu uvěznění, rejstříku trestů a dalším tvrdým trestům.

obvinění z trestného činu jsou obzvláště závažná, protože požadují trest odnětí svobody.

mohou existovat dobré důvody, proč řidič nezastavil pro policii nebo byl vnímán jako pokus o útěk před policií.

i když jejich jednání mohlo být zcela nevinné a obvinění neoprávněné, řidič bude muset napadnout obvinění u soudu, nebo si ponechat zkušené zastoupení trestní obrany, aby je bránil.

je důležité, aby si osoba ponechala kvalifikovaného obhájce pro obhajobu svých obvinění. Jakub Novák je bývalý státní zástupce a zkušený kriminální obhájce. Pokud zůstane zachován, bude jejich hlasem a představí svůj případ v systému trestního soudnictví. Shromáždí důkazy a úzce spolupracuje s obžalovaným, aby přizpůsobil nejlepší obrannou strategii založenou na skutečnostech incidentu. Jakub Novák bude pilně pracovat na co nejpříznivějším výsledku pro vyřešení obvinění.

advokát James Novak zastupuje osoby obviněné ze zločinů v Mesa, Tempe, Phoenixu, Chandleru, Gilbertu a Scottsdale v Arizoně.

pokud vy nebo někdo, koho znáte, máte aktivní trestní obvinění, kontaktujte nebo zavolejte Jamese Nováka z advokátní kanceláře Jamese Nováka, PLLC na adrese (480) 413-1499 dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Related Posts