manglende udbytte-love og sanktioner i USA

oversigt

enhver, der har kørt på tværs af statslinjer, ved, at de fleste trafiklove er ens i hele landet. Lignende, men ikke identiske. Nogle love, som dem, der styrer ret til vej og giver efter, kan variere betydeligt fra stat til stat.

behov for manglende udbytte Love

de fleste chauffører er sikre og høflige nok til at give passende til andre. Men i tung trafik som rushtid kan de samme chauffører udveksle sikkerhed for selvsikkerhed og øge risikoen for ulykker. Loven om manglende udbytte er designet til at begrænse alt for aggressiv kørsel og mindske risikoen for kollisioner.

love for manglende udbytte i USA

som så meget lovgivning er USA ‘ s love om manglende udbytte et forsøg på at gøre sund fornuft til hårde og hurtige regler. For eksempel kræver afsnit 545.152 i Transportkoden, at trafik, der drejer til venstre, giver plads til modsat trafik, der går lige igennem. Andre afsnit af kodeadressen, der giver ret til vej:

  • afsnit 010 kræver, at alle køretøjer, der nærmer sig et kryds, giver efter for trafik, der udgør en “øjeblikkelig fare” for den klare bevægelse over krydset: køretøjer, med andre ord, der allerede er begyndt at gå igennem.
  • afsnit 545.101 beskriver kravene til drejning i kryds.
  • flere sektioner kræver, at chauffører bremser, når de nærmer sig kryds.

straffe for manglende udbytte i Italien

udstedelse af billet og bøde:

når et køretøj er involveret i en ulykke efter ulovligt at komme ind i et kryds ved ikke at give efter, betragtes denne kendsgerning alene som bevis for fejl. Selvfølgelig, chauffører behøver ikke komme i ulykker for at komme i strid med love om manglende udbytte. Politibetjente kan udstede billetter til enhver chauffør, der ikke giver passende ret til vejen.

hvis ingen kollision skyldes en førers manglende udbytte, afgøres sagen normalt med en billet og en bøde; afhængigt af overtrædelsens specifikke karakter og førerens rekord kan Point vurderes til deres licens; under alle omstændigheder kan førerens forsikringssatser stige.

afhænger af personskade i tilfælde af ulykke

når en kollision opstår på grund af manglende udbytte, afhænger sanktionerne af, om nogen i det andet køretøj har lidt personskade.

bøde for overtrædelse

hvis kollisionen ikke forårsagede nogen legemsbeskadigelse, resulterer manglende udbytte i bøder mellem $500 og $2.000. Hvis det forårsagede legemsbeskadigelse, stiger bøderne til mellem $1.000 og $4.000.

hjælp er her!

jo mere alvorlig hændelsen er, desto mere sandsynligt er det, at chaufføren, der er tiltalt for manglende udbytte, vil drage fordel af hjælp fra en advokat, der har erfaring med at forsvare klienter, der er tiltalt for flytende overtrædelser.

bilulykkesadvokater ved bedre end nogen, at den enkle handling at give efter er svært at definere, og at chauffører kan bruge god dømmekraft og stadig står over for alvorlige sanktioner for ikke at give efter. Hvis du nogensinde befinder dig i den forkerte ende af en fejl-til-udbytte afgift, tage hjerte. En ulykke advokat kan hjælpe dig med at formidle din version af begivenhederne på en måde, der gør en stærk sag for at afvise afgiften og genoprette din rekord. Du kan endda tjekke vores indlæg for at hjælpe dig med at ansætte den bedst mulige advokat til din juridiske repræsentation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Related Posts