liikuntakasvatuksen määritelmä

tieteenalat ja harjoitukset, joiden tarkoituksena on jalostaa ja kehittää kehoa

educacion_fisicaliikunta on se tieteenalojen ja harjoitusten ryhmä, jonka tulisi osoittaa, onko tavoitteena kehon jalostaminen ja kehittäminen. Koska pohjimmiltaan tämä on se tavoite, saavuttaa täydellisyyttä ja kehon kehitystä.

virkistys -, hoito -, koulutus -, kilpailu-ja sosiaalitoimi

ei tietenkään ole olemassa yleissopimusta liikunnan sijoittamisesta nimenomaan tietyntyyppiselle alalle, koska on osoitettu, että se voi olla virkistävää, terapeuttista, kasvatuksellista, kilpailullista ja sosiaalista toimintaa.

niin, koulu, lääketiede, urheilu, viihde hyödyntävät liikuntaa.

keholliset, sosiaaliset ja motoriset valmiudet

koulussa esimerkiksi liikunta on muiden aineiden tavoin toinen oppiaine, jota arvioidaan ja jonka kautta koulu pyrkii siihen, että oppilas voi älyllisten kykyjensä lisäksi kehittää samanaikaisesti kehollisia, sosiaalisia ja motorisia kykyjä, jotka ovat myös välttämättömiä heidän tehokkaalle kehitykselleen ihmisenä.

minkä tahansa urheilulajin harjoittaminen, erityisesti ne, joita pelataan kollektiivisesti, kuten jalkapallo, koripallo, lentopallo, yksi merkittävimmistä ja suosituimmista lajeista, ovat erinomaisia vaihtoehtoja oppilaalle oppia työskentelemään ryhmässä, vaalimaan ihmissuhteita, kehittämään yhteenkuuluvuuden tunteita ja harjoittamaan rinnakkaiseloa muiden etujen ohella, mikä tietenkin lisää heidän sosiaalista kehitystään.

niillä lapsilla, joita ei ole kunnolla kannustettu ja opetettu tällä alalla, on yleensä tulevaisuudessa monia sosiaaliseen integraatioon liittyviä ongelmia, jotka voivat jopa aiheuttaa monimutkaisempia skenaarioita.

edistää terveyttä istumatyölle tyypillisten sairauksien ja vaivojen ehkäisemiseksi

kun taas terveydessä liikunnalla on myös selkeä ja konkreettinen tavoite: edistää terveyttä ja ehkäistä istumatyölle tyypillisiä sairauksia ja vaivoja. Se on tosiasia, että esimerkiksi liikunta vähentää muun muassa sydänvaivoja, verenpainetta, ruuansulatusta, selkärankavaivoja ja asentoa.

on monia harjoituksia, jotka auttavat torjumaan edellä mainittuja olosuhteita, niistä harjoitelluimpia ja suosituimpia ovat kävely ja juoksu. Molemmat toiminnot ovat hyviä, kun se tulee polttaa kaloreita, erityisesti niille, jotka ovat ylipainoisia, ja myös auttaa paljon, kun se tulee tasapainottaa verenpainetta ja estää sydänsairauksia.
jopa tämäntyyppisestä sairaudesta kärsiville suositellaan, että tasapainoisen ja terveellisen ruokavalion lisäksi heidän tulisi harjoittaa jonkinlaista liikuntaa ohjeiden mukaisesti.

relevanssi kovatasoisessa urheilussa

toisaalta liikuntaa voidaan harrastaa niin sanotusti kovatasoisessa lajissa tavoitteena osallistuminen johonkin kilpailutyyppiin. Urheilijat ja urheilijat, jotka osallistuvat kilpailuihin, jotka vaativat suurta fyysistä kulumista, säännöllisesti suorittaa koulutusta, joka auttaa heitä tässä mielessä, ei tunne väsymystä tai fyysistä kulumista täydessä kilpailussa. Myös näissä tapauksissa liikuntaa Seuraa tasapainoinen ruokavalio, joka on suunniteltu kestämään nämä vaatimukset.

helpottaa ilmaisua ja kehon rentoutumista

myös liikunta, erityistoimintojen, kuten joogan, musiikin ja tanssin kautta, helpottaa niitä harrastavien fyysistä ilmaisua, jolloin he pääsevät paremmin ilmaisemaan itseään sosiaaliselle tasolle, ja toisaalta tuo rentoutusta alentamaan stressitasoa, mikä on niin yleinen tila näinä hektisinä aikoina.

ja lopuksi liikunta, yhdessä virkistäytymisen kanssa, kehittää harrastustoimintaa, joka yhdistää aiheen ympäristöönsä ja auttaa häntä sosiaalisen vaihdon aikana toiseen tai toisiin.

sitten lopulta liikunta ymmärtää ihmisen kehon, mielen ja sielun summana ja toimii tuon ykseyden ja harmonian saavuttamiseksi ja edistämiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Related Posts