Christian Today

Det er ganske åpenbart hvor stor rolle vår tro mot Gud spiller i vårt forhold til Ham. Tro er så viktig at det bare er ved vår tro På Jesus Kristus at vi blir frelst fra evig adskillelse fra Gud, og at vi er i stand til å leve dette livet seirende.

Hebreerne 11: 6 forteller oss: «og uten tro er det umulig å behage Ham, for den som vil nærme Seg Gud, må tro at han eksisterer og at han belønner dem som søker ham.»Har Du noen gang lurt på, hva er det med tro som gjør Gud så glad og stolt av oss?

Tro kan defineres som Å ha den høyeste respekt for tillit og tillit til noen selv med den minste mengden grunnlag. Å tro På Gud og sette vår tro på Ham kan noen ganger være vanskelig og ofte til og med ulogisk, Men Gud gjør det klart at Det er Slik Han kaller oss til å leve. Hva er det med troen Som gjør Gud tilfreds?

Tro åpner Oss opp Til Guds vilje

Jeremia 29:11 sier: «for jeg vet hvilke planer jeg har for dere, sier Herren, planer for det gode og ikke for det onde, for å gi dere en fremtid og et håp.»Gud har en vakker plan Som han vil at Vi skal oppfylle, men den hensikten Han har for deg er noe som er så stort at Du ikke kan gjøre Det uten Gud. Det er Derfor Gud ber Oss om å stole På Ham-så vi kan gjøre så mye mer gjennom Og i Ham.

Gud vil at Vi skal maksimere dette livet Som Han har gitt oss, og han vet at uten den Hellige Ånds kraft som veileder oss og Kristi verk motiverer oss, vil vi aldri kunne leve livet til det fulle.

Tro er den sterkeste manifestasjon av vår kjærlighet Til Gud

Mange ganger møter vi kamper og tider når vår tro og verdier vil bli utfordret. Når vi står overfor økonomisk kamp, vil våre hjerter bli utsatt for å se om vi virkelig verdsetter Gud eller penger mer. Når vi står overfor forfølgelse, blir vi testet for å se om Vi vil verdsette Gud eller vårt rykte – eller til og med våre egne liv – mer.

Akkurat Som en kone som er glad når mannen velger henne over andre mennesker, Finner Gud glede i å se oss velge Ham fremfor alt. Å stå i tro viser seg å være en av De mest faste måtene Å uttrykke Til Gud hvor mye vi elsker Ham.

Tro er et uttrykk for Vår guds ære

jeg kan ikke tenke på noen annen måte At Vi ærer Gud bedre enn ved hjelp Av vår tro. Når Vi viser Hvordan Vi stoler På Gud, taler Vi gjennom våre ord og handlinger om Hvor mektig, mektig, trofast Og herlig Han Er. En person som lever i tro ved å adlyde Guds Ord vil ære Ham foran hans eller hennes familie, officemates, skolekamerater, kirkekamerater og naboer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Related Posts