Overskygget Og Motsagt: Tredje Kretsregler Andre Etterspørselsbrev Overtrådte FDCPAS «Valideringsvarsel» Krav

Overskygget OG Motsagt: Tredje Kretsregler Andre Etterspørselsbrev Overtrådte FDCPAS «Valideringsvarsel» Krav

21.September 2017by Jordan S. O ‘ Donnell

Den Tredje Kretsdomstolen i Appeller gjentok nylig hvordan en gjeldssamler kan løpe av den Rettferdige Gjelden collection practices act («Fdcpa») Ved Å Sende EN MISVISENDE OPPFØLGING, Selv Om Den Tjente Et Kompatibelt Etterspørselsbrev Uker Tidligere.

I Lainado v. Sertifisert Kreditt & Inkassobyrå, påstod skyldneren at en gjeldssamlers andre etterspørselsbrev «overskygget og motsagt «»valideringsvarselet» i det første brevet sendt bare tre uker tidligere. Seksjon 1692g (a) av FDCPA krever at gjeldssamlere informerer skyldnere om at de må bestride en gjeld innen tretti dager og skriftlig for å motta verifisering av gjelden og / eller den opprinnelige kreditorens navn og adresse. Ved en slik forespørsel må innsamlingsarbeidet opphøre til informasjonen er gitt. Skyldneren ikke bestride den første etterspørselen brev samsvar MED FDCPA. Debitor bestred det andre etterspørselsbrevet fordi brevet ikke refererte til behovet for å sette tvisten om gjelden skriftlig og i stedet, i store bokstaver, instruerte debitor om å ringe enten et gratis eller 24-timers automatisert kundeservice telefonnummer hvis han bestred det skyldige beløpet. Det andre etterspørselsbrevet inneholdt også samlerens postadresse bare en gang, mens det hadde fem referanser til tre forskjellige telefonnumre.

gjeldssamleren hevdet at det andre brevet skulle leses som en «fortsettelse» av det første etterspørselsbrevet, og rettssaken avviste saken. Den Tredje Kretsen overstyrte rettssaken domstolens oppsigelse. Ved å gjøre det, retten anvendt» minst sofistikerte debitor » standard beskrevet som «mindre krevende enn en som bare vurderer om språket ville villede eller bedra en rimelig debitor. Retten fant at den andre bokstaven «overskygget og motsagt» den første bokstaven validering varsel fordi den minst sofistikerte debitor kunne rimelig tro ringer enten nummer var tilstrekkelig til å bestride gjelden. Fordi den andre bokstaven brukt språk som «RING,» uten å invitere en skriftlig tvist, og ikke engang referere til den første bokstaven, retten fant at den første bokstaven riktig validering varsel hadde blitt » henvist.»

Lainado-avgjørelsen demonstrerer ikke bare den lave standarden som kreves av en «minst sofistikert låner», men også at domstolene vil undersøke form og substans av etterspørselsbrev: deres innhold, plassering, skriftstørrelse og vekt på bestemt tekst. Videre, selv om en gjeldssamler sender et passende første etterspørselsbrev, kan eventuelle oppfølgingsbrev sendt innen den tretti-dagers perioden skade overholdelse AV FDCPA.

| Email | Print / Emner: Inkasso, Fair Inkasso Practices Act, FDCPA, Third Circuit Court of Appeals

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Related Posts