Het niet registreren als zedendelinquent

het verplicht registreren als zedendelinquent zal de manier waarop u leeft beperken. Registratie regels kunnen ingewikkeld zijn, en de politie zal ze strikt handhaven. Niet-naleving van de technische vereisten voor de registratie van zedendelinquenten kan resulteren in een nieuwe strafrechtelijke aanklacht: niet-registratie als zedendelinquent. Veroordeeld worden voor deze nieuwe misdaad kan leiden tot gevangenisstraf en een verlenging van uw periode van registratie.De firma Marshall Defense kan u verdedigen tegen een aanklacht wegens het niet registreren als zedendelinquent. We zijn bekend met de regels inzake registratie, in al hun complicaties, en we zijn ervaren in het verdedigen van geregistreerde overtreders beschuldigd van het overtreden van die regels.

criminaliteit en straffen

de bepalingen van het misdrijf om zich niet als zedendelinquent te laten registreren zijn vrij eenvoudig: een kennende niet-naleving van de vereisten voor de registratie van zedendelinquenten.

de registratievereisten van Washington gelden niet alleen voor degenen die seksuele misdrijven hebben gepleegd in Washington, maar ook voor degenen die in een andere staat hebben beledigd, zelfs als ze niet verplicht zijn zich in de andere staat te registreren.

er ontstaan complicaties bij het voldoen aan de registratie-en kennisgevingsvereisten, waarvan sommige elkaar overlappen. De belangrijkste vereisten voor een geregistreerde overtreder zijn::

  • meld je aan bij een sheriff binnen drie dagen na zijn veroordeling voor een seks of ontvoering overtreding.
  • Meld u aan bij de sheriff van het district waar ze wonen.Een sheriff binnen drie dagen na het volgen of werken op een school, met inbegrip van een hogeschool of universiteit, hiervan in kennis stellen, ook als hij niet van woonplaats verandert. Zij moeten ook melding maken van beëindiging van de studie of het werk op de school.
  • geef de sheriff een kennisgeving van 21 dagen van elk plan om buiten de VS te reizen
  • geef de sheriff een kennisgeving van een adreswijziging.
  • als ze geen vast adres hebben, geef dan een bericht wanneer ze verhuizen van de provincie waar ze zijn geregistreerd.
  • als zij naar Washington verhuizen of na hun vertrek terugkeren naar Washington, moeten zij zich binnen drie dagen registreren.
  • als zij Washington bezoeken en van plan zijn langer dan tien dagen te blijven, moeten zij zich binnen drie dagen na aankomst registreren.
  • indien zij Washington verlaten, moeten zij beiden binnen drie dagen van tevoren in de nieuwe staat op de hoogte worden gesteld en binnen drie dagen na de verhuizing aan de sheriff van het district waar zij zijn vertrokken.
  • een overtreder moet zich binnen drie dagen na zijn vrijlating registreren. Dit omvat vrijlating uit hechtenis voor elke misdaad, niet alleen die met betrekking tot de zedendelict.

het niet registreren kan een misdrijf of een grove overtreding zijn, afhankelijk van of de veroordeling die registratie vereiste een misdrijf of misdrijf was.

iets belangrijks om op te merken: als iemand net is gearresteerd omdat hij zich niet heeft laten registreren, en zijn verdediging zal zijn dat hij niet op de hoogte is gesteld van de registratievereisten, dan is hij verplicht zich binnen drie dagen na zijn arrestatie te registreren.

als u zich nu in die positie bevindt, dat wil zeggen dat u net gearresteerd bent, moet u snel handelen. Anders verlies je deze verdediging.

The Marshall Defense Firm Can Defend You

The Marshall Defense Firm is bereid u te verdedigen tegen een aanklacht wegens het niet registreren als zedendelinquent. De registratievereisten zijn complex en als de staat geen standpunt inneemt ten aanzien van een bepaald element, komt er een einde aan zijn standpunt. Bijvoorbeeld, een veroordeling voor het niet registreren als een zedendelinquent zal afhangen van de geldigheid van de onderliggende zedendelinquent, die afzonderlijk kan worden betwist, vooral als het voortvloeit uit een misdrijf in een andere staat.

als de staat beweert dat u van woonplaats bent veranderd zonder kennisgeving te doen, moet er bewijs zijn dat uw woonplaats werkelijk is veranderd. Voor veel mensen is de locatie van een woning niet altijd duidelijk.

een aanklacht wegens niet-registratie als zedendelinquent wordt, net als elke andere aanklacht, meestal gestaafd door bewijsmateriaal dat door de politie is verzameld. De Marshall Defense Firm zal het politiegedrag aan intensief onderzoek onderwerpen. Als het politieonderzoek illegale huiszoekingen of onjuiste ondervraging omvat, kan elk van de aldus verkregen bewijzen worden aangevochten. Door middel van moties ter verdediging van uw rechten, kunnen we voorkomen dat dat bewijs tegen u wordt gebruikt tijdens het proces.

natuurlijk zoeken we altijd naar manieren om de doelstellingen van een cliënt te bereiken zonder de risico ‘ s te lopen die bij trial horen. Soms kunnen we een aanklacht laten intrekken voor het proces. Andere keren kunnen we onderhandelen over een uitkomst die onze cliënt verkiest boven de risico ‘ s van een proces.

hoe het is om de Marshall Defense Firm in uw hoek te hebben

Respect en compassie zijn de basis van ons werk. We nemen de tijd om jou en je zaak te leren kennen. Het is waar onze felle pleidooi voor jou begint.

dan is er onze ervaring. Al tientallen jaren verdedigen we cliënten tegen zedendelinquenten, waaronder het niet registreren als zedendelinquent. Uit dat en onze lopende studie van de wet, geneeskunde, en psychologie betrokken bij deze gevallen, we hebben uitzonderlijke vaardigheid.

en we bundelen die vaardigheid. We werken als een team. We weten dat geen enkele advocaat, hoe briljant ook, alle goede ideeën voor uw zaak zal hebben.

ons laatste ingrediënt is onophoudelijk onderzoek en bereiding. Als we naar de rechtbank stappen om je te verdedigen, zijn we klaar om het goed te doen.

als u of een geliefde diensten zoals de Onze nodig heeft, neem dan contact met ons op via 206.202.1633 of [email protected] voor een afspraak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Related Posts