Het niet stoppen van vluchten en het plegen van een misdrijf – onwettige Vluchtadvocaat Mesa AZ

illegale vliegwetten zijn voertuigdelicten die bestuurders straffen voor het niet stoppen, vluchten voor de politie, of proberen te ontsnappen aan een wetshandhavingsvoertuig.

er zijn drie soorten stops die hier zullen worden besproken: 1) verkeersopstoppingen waarbij geen verdenking van een misdrijf bestaat; 2) het niet stoppen of opvolgen van een politiesignaal of – instructie; en 3) onrechtmatige vluchtvlucht of poging om de politie te ontwijken.

als een bestuurder door de politie wordt gesignaleerd om te stoppen voor een niet-criminele verkeersovertreding, ontvangt hij gewoonlijk een ticket en een boete. In Arizona zijn dit soort overtredingen geen criminele overtredingen en stellen ze iemand niet bloot aan gevangenisstraffen. Een voorbeeld hiervan is het niet stoppen bij een rood licht.

er zijn echter strafrechtelijke aanklachten van toepassing als de verkeersovertreding crimineel van aard is, zoals rijden met te hoge snelheden in strijd met A. R. S. 28-701.

het niet stoppen voor politie of een wetshandhavingsvoertuig is een klasse 2 misdrijf onder de Arizona Law A. R. S. 28-1595. Onder dit Statuut kan een persoon schuldig worden bevonden aan het niet stoppen als ze weten dat de politie hen heeft gesignaleerd, en ze niet onmiddellijk stoppen en hun voertuig tot stilstand brengen.

A. R. S. 28-1595 regelt ook situaties waarin een politieagent een rechtmatig bevel geeft, of identiteitsdocumenten aanvraagt, en de persoon niet aan het verzoek voldoet.Een poging om zich te voelen vanuit een rechtshandhavingsvoertuig is een klasse 5 misdrijf, in overtreding van A. R. S. 28 – 622.01. Dit statuut wordt aangeduid als de “misdrijf vlucht” wet. Onder dit statuut, een bestuurder kan schuldig worden bevonden aan een misdrijf als ze moedwillig proberen te rennen of outmaneuver een officieel gemarkeerd rechtshandhaving voertuig.

wat zijn de straffen voor het niet stoppen en het plegen van een misdrijf?

volgens de Arizona criminal sentencing guidelines, een klasse 2 misdrijf bloot een persoon tot een maximum van 4 maanden in de gevangenis, tot $ 750,00 aan boetes, een strafregister, en andere straffen bevolen door de rechtbank.Een klasse 5 misdrijf, voor het ontwijken van de politie vraagt om een strafbereik van .5 minimum tot 2 jaar maximum gevangenisstraffen, boetes, honoraria, een strafblad en andere straffen die de rechtbank passend acht.

hoe bewijst de staat dat u weigerde de politie te stoppen of te vluchten?

een belangrijk element dat de staat moet bewijzen om iemand schuldig te maken aan het niet stoppen is dat de bestuurder moet weten dat hij is gesignaleerd om te stoppen, en dat hij dit vervolgens niet heeft gedaan.

om schuldig te worden bevonden aan onrechtmatige vlucht, moet de aanklager bewijzen dat de bestuurder opzettelijk of probeerde te ontsnappen aan de politie. De staat moet ook een bewijs leveren dat het voertuig dat door de rechtshandhaving werd gereden, officieel gemarkeerd was.

creëert een routinematige politiestop een waarschijnlijke reden voor arrestatie?

nr. Verkeersovertredingen zijn burgerlijke overtredingen. Een voorbeeld van een niet-strafbaar feit waarvoor de politie een bestuurder kan stoppen, is voor het rijden van een rood licht. Een persoon zou hiervoor niet worden gearresteerd of aan strafrechtelijke sancties worden blootgesteld.

echter, als de bestuurder niet aan de kant kon zetten nadat de politie hen had gewaarschuwd omdat ze door het rode licht reden, zou de agent dan een waarschijnlijke reden voor arrestatie hebben. Dit is het geval dat zelfs de politie niet vermoedde dat de bestuurder betrokken was bij een misdaad.

Wat zijn de gevolgen van het niet stoppen of onrechtmatig vliegen?

de politie kan een bestuurder arresteren voor het niet stoppen nadat hij een wettig signaal heeft gegeven om te stoppen, en voor onrechtmatige vlucht.

ze zullen een waarschijnlijke reden voor de arrestatie hebben, zelfs als de bestuurder zich niet realiseerde dat ze werden gesignaleerd, en zelfs als ze niet probeerden de politie te ontwijken.

in deze gevallen moet de bestuurder samenwerken met de politie en de kosten aanvaarden. De bestuurder heeft het recht om vertegenwoordiging te behouden en de aanklachten na de arrestatie aan te vechten.

er is altijd een kans dat een genereuze officier iemand zal aanhoren en hem met een waarschuwing laat vertrekken. Maar dat is meer de uitzondering dan de regel, vooral als ze ervan overtuigd zijn dat de persoon willens en wetens niet kon stoppen, of probeerde ze te ontwijken.Als de politie niet onmiddellijk stopt of de politie niet ontwijkt, neemt ook het risico van ernstige of dodelijke auto-ongevallen en lichamelijk letsel van bestuurders, passagiers of anderen op de weg toe.

wat zijn enkele verdedigingen voor het niet stoppen en illegaal vliegen?

Hieronder staan 10 voorbeelden van de verdediging dat kan worden gebruikt voor de uitdaging kosten van het niet om te stoppen en illegale vlucht:

  • De chauffeur wist niet dat de officieren waren signalering te stoppen (A. R. S. 28-1595)
  • De bestuurder was niet van plan te verijdelen of outrun de politie (A. R. S. 28-622.01)
  • De handhaving van de wet voertuig dat heeft de chauffeur was niet officieel en duidelijk aangegeven (A. R. S. 28-622.01)
  • De illegale vlucht was noodzakelijk en gerechtvaardigd (A. R. S.13-417)
  • De bestuurder had niet genoeg tijd om te reageren op de politie (National Highway Traffic and Safety Administration – Safety in Numbers – 0.75 seconde te herkennen toestand vermeerderd met 0,75 seconde te remmen om te stoppen)
  • De achtervolging door de politie was het niet “onmiddellijk of continue” van waar de achtervolging is begonnen (U.S. Supreme Court v. Johnson 2001)
  • De manoeuvres door de bestuurder niet in overeenstemming waren met een poging om te ontsnappen of te ontwijken politie (Arizona v. Fogarty 1993)
  • Officieren ingevoerd het huis, zonder een bevel, en geen urgente omstandigheden (4e Wijziging overtreding Florida v. Jardines U.S. Supreme Court 2013)
  • Politie ontbrak redelijke verdenking of waarschijnlijke oorzaak te zoeken van het stuurprogramma (4e wijziging overtreding – Verenigde Staten v. Arvizu, (2002) )
  • de Politie had geen waarschijnlijke oorzaak voor arrestatie (4e wijziging overtreding – Illinois v. Poorten, 1983).

deze lijst is niet volledig. Uitdagingen voor het niet stoppen en Misdrijf vluchtwetten moeten uniek worden afgestemd op de omstandigheden van de zaak.

Wat moet ik doen als ik gearresteerd word wegens het niet stoppen of illegaal vliegen?

zodra de politie heeft besloten een chauffeur een bekeuring te geven of hem te arresteren, veranderen ze meestal niet van gedachten. Dit betekent dat alles wat de bestuurder zegt of doet om te proberen de aanklachten of arrestatie aan te vechten, de zaken nog erger zal maken.

de bestuurder moet proberen kalm te blijven en geen ruzie maken met de officier. Wanneer de politie zich bedreigd voelt door een verdachte, kunnen ze geweld gebruiken en ernstige schade toebrengen aan de verdachte.

het aanvechten van de agent bij de halte kan ook leiden tot extra strafrechtelijke aanklachten, bijvoorbeeld het niet opvolgen van instructies, wanordelijk gedrag of zware mishandeling van een politieagent.

om deze redenen is het belangrijk dat u de aanklachten vreedzaam accepteert en zo snel mogelijk een ervaren strafverdedigingsadvocaat raadpleegt om u te vertegenwoordigen om ze op te lossen.

Hoe kan een advocaat mij helpen met mijn strafrechtelijke aanklachten in Mesa AZ?

in tegenstelling tot burgerlijke aanklachten, zullen alle voertuigmisdrijven een persoon blootstellen aan opsluiting, een strafblad en andere zware straffen.Vluchtaanklachten zijn bijzonder ernstig omdat ze gevangenisstraffen vereisen.

er kunnen goede redenen zijn waarom een bestuurder niet stopte voor de politie, of werd gezien als een poging om de politie te ontvluchten.

hoewel hun acties volledig onschuldig kunnen zijn geweest en aanklachten niet gerechtvaardigd, moet de bestuurder de aanklachten voor de rechter aanvechten of een ervaren strafrechtelijke verdediging behouden om ze te verdedigen.

het is belangrijk dat een persoon een gekwalificeerde strafverdedigingsadvocaat behoudt om zijn aanklacht te verdedigen. James Novak is een voormalig aanklager en ervaren vehicle crimes strafrechtelijke verdediging advocaat. Indien behouden, zal hij hun stem zijn en hun zaak presenteren in het strafrechtelijk systeem. Hij zal het bewijs verzamelen en nauw samenwerken met de verdachte om de beste verdedigingsstrategie op basis van de feiten van het incident af te stemmen. James Novak zal ijverig werken om de meest gunstige uitkomst te krijgen om de aanklachten op te lossen.Advocaat James Novak vertegenwoordigt degenen die beschuldigd worden van misdaden in Mesa, Tempe, Phoenix, Chandler, Gilbert en Scottsdale Arizona.

als u of iemand die u kent een actieve strafrechtelijke vervolging heeft, kunt u in Mesa AZ of andere steden in Phoenix –East Valley contact opnemen met of bellen met James Novak van het advocatenkantoor van James Novak, PLLC op (480) 413 – 1499 today.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Related Posts