trouw, geloof

enkele dagen geleden begonnen we aan een nieuwe serie die een verband heeft met de vorige serie, ‘fruit,’ in zijn metaforische manifestatie. Het bestaat uit de kwaliteiten vermeld in Galaten 5:22-23 als de vruchten van de geest. Als je het Hebreeuwse woord van de Heer met de titel ‘de vrucht van de Geest’ hebt gemist, raden we je aan het nu te lezen. U kunt het vinden in een vorige e-mail van ongeveer twee weken geleden. De zevende vrucht van de geest is ’trouw’, ‘ che•sed.’

interessant is dat het woord ‘e•mu•na’ slechts 25 keer voorkomt in het Oude Testament, terwijl het 158 keer wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Natuurlijk, de meeste van de referenties smeken mensen om trouw aan te nemen. Waarom is er dan zo ‘ n diepe kloof in het aantal keren dat het wordt genoemd? Eén reden is dat er in het Jodendom geen expliciete, primordiale definitie van geloof bestaat*. Een andere verklaring is dat in de tijd van de oudheid meer mensen geloof hadden, maar de vraag was wat voor soort geloof was het? Naarmate de tijd vordert zijn er meer mensen die denken dat het antwoord op vragen over het bestaan van de wereld ligt in wetenschap en humanisme-een filosofische en ethische houding die de waarde en de werking van de mens benadrukt, individueel en collectief, en over het algemeen de voorkeur geeft aan kritisch denken en bewijs zoals rationalisme en empirisme (wetenschap) boven gevestigde doctrine of geloof.De meest voorkomende klacht van oudtestamentische profeten was niet gericht tegen de agnost, maar eerder tegen Joden die andere goden volgden. De oproep van de profeten was om terug te keren naar God in plaats van het versterken van hun gammele geloof. Dit laatste was de belangrijkste oproep in het Nieuwe Testament:

“maar jullie, geliefden, blijven jezelf opbouwen op je allerheiligste geloof, biddend in de Heilige Geest”

Dit is een vrij positieve oproep. Je kunt de ontevredenheid voelen in de manier waarop Jezus, Yeshua, spreekt tot Petrus, Keyfa:

“en als hij zag, dat de wind sterk was, zo werd hij bevreesd, en begon te zinken, zo riep hij uit, zeggende: Heere, red mij! Jezus strekte terstond zijn hand uit, greep hem, en zeide tot hem: gij kleingelovigen! waarom twijfelde gij?”

de apostelen zelf erkenden dat hun trouw onvoldoende was:

“de apostelen zeiden tot de Heer, ‘vergroot ons geloof'”

geen wonder dat Maimonides (Rambam, 1135-1204), die de 13 principes van het Joodse geloof schreef, elk begint met de woorden: ‘a•ni ma•a•min be•e•mu•na she•le•ma…’ (‘ik geloof met volledig geloof’). Het 12e principe zegt: “Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en hoewel hij kan vertragen, toch wacht ik elke dag op zijn komst.”

*geloof in God wordt slechts één keer genoemd in de 24 boeken van het Oude Testament. In vers 10 van het boek Jesaja, hoofdstuk 43, wordt het gebod om God te kennen gevolgd door de geboden om God te geloven en te begrijpen, wat afdalend belang aangeeft. Daarom bestaat er in het Jodendom geen expliciete, primordiale definitie van geloof.

je bent succesvol geabonneerd!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Related Posts