Chrześcijanin dzisiaj

to dość oczywiste, jak dużą rolę odgrywa nasza wiara wobec Boga w naszych relacjach z nim. Wiara jest tak ważna, że tylko dzięki naszej wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni od wiecznego oddzielenia od Boga i że jesteśmy zdolni żyć tym życiem zwycięsko.

list do Hebrajczyków 11: 6 mówi nam: „a bez wiary nie można podobać mu się, ponieważ ktokolwiek chce zbliżyć się do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.”Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co jest takiego w wierze, że Bóg jest z nas tak szczęśliwy i dumny?

wiarę można zdefiniować mając najwyższe zaufanie i zaufanie do kogoś nawet z najmniejszą ilością podstaw. Wiara w Boga i wiara w niego mogą być czasem trudne, a często nawet nielogiczne, ale Bóg daje do zrozumienia, że jest to sposób, w jaki wzywa nas do życia. Co takiego jest w wierze, co sprawia przyjemność Bogu?

wiara otwiera nas na wolę Bożą

Jeremiasz 29:11 mówi: bo znam plany, które mam dla was, mówi Pan, plany ku dobremu, a nie ku złemu, aby wam dać przyszłość i nadzieję.”Bóg ma piękny plan, który chce, abyśmy wypełnili, ale ten cel, który ma dla Ciebie, jest czymś tak wielkim, że nie możesz tego zrobić bez Boga. Dlatego Bóg prosi nas, abyśmy mu zaufali – abyśmy mogli zrobić o wiele więcej poprzez niego i w nim.

Bóg chce, abyśmy zmaksymalizowali to życie, które nam dał i wie, że bez mocy Ducha Świętego, który nas prowadzi i dzieła Chrystusa, które nas motywuje, nigdy nie będziemy w stanie żyć pełnią życia.

wiara jest najsilniejszym przejawem naszej miłości do Boga

wiele razy stoczymy walki i razy, gdy nasza wiara i wartości zostaną zakwestionowane. W obliczu walki finansowej nasze serca będą narażone na to, czy naprawdę cenimy Boga, czy pieniądze bardziej. W obliczu prześladowań sprawdzamy, czy bardziej cenimy Boga, naszą reputację, czy nawet własne życie.

podobnie jak żona, która jest zadowolona, gdy jej mąż wybiera ją ponad innych ludzi, Bóg ma przyjemność widzieć, jak wybieramy go ponad wszystko. Trwanie w wierze okazuje się być jednym z najbardziej stanowczych sposobów wyrażenia Bogu, jak bardzo go kochamy.

wiara jest wyrazem naszej czci Boga

nie mogę myśleć o żadnym innym sposobie, w jaki czcimy Boga najlepiej, jak poprzez naszą wiarę. Kiedy pokazujemy, jak ufamy Bogu, mówimy przez nasze słowa i czyny o tym, jak potężny, zdolny, potężny, wierny i chwalebny jest on. Człowiek, który żyje w wierze, będąc posłusznym Słowu Bożemu, czci go przed swoją rodziną, urzędnikami, kolegami ze szkoły, kościołami i sąsiadami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts