definicja wychowania fizycznego

dyscypliny i ćwiczenia stosowane w celu poprawy i rozwoju ciała

educacion_fisica wychowanie fizyczne to grupa dyscyplin i ćwiczeń, które należy wdrożyć, jeśli celem jest doskonalenie i rozwój ciała. Ponieważ w zasadzie wskazuje na cel, osiągnięcie doskonałości i rozwój ciała.

aktywność rekreacyjna, terapeutyczna, edukacyjna, konkurencyjna i społeczna

nie ma jednak porozumienia, że wychowanie fizyczne znajduje się w konkretnej dziedzinie, ponieważ jest udowodnione jako aktywność rekreacyjna, terapeutyczna, edukacyjna, konkurencyjna i społeczna.

więc szkoła, Medycyna, sport, rozrywka korzystają z wychowania fizycznego.

Rozwój zdolności cielesnych, społecznych i motorycznych

w szkole, na przykład, wychowanie fizyczne okazuje się kolejnym przedmiotem, podobnie jak wszystkie inne, podlegającym ocenie i poprzez który, szkoła, będzie dążyć do tego, aby uczeń, oprócz swoich zdolności intelektualnych, mógł rozwijać się wraz ze zdolnościami cielesnymi, społecznymi i motorycznymi, również niezbędnymi do jego skutecznego rozwoju jako jednostki.

uprawianie jakiegokolwiek sportu, zwłaszcza takiego, w którym gra się zbiorowo, jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, wśród najbardziej znanych i popularnych, są świetnymi alternatywami dla ucznia, aby nauczyć się pracować w grupie, rozwijać relacje międzyludzkie, rozwijać poczucie przynależności i realizować współistnienie, wśród innych korzyści, które z pewnością przyczynią się do jego rozwoju społecznego.

te dzieci, które nie były stymulowane i szkolone na tym poziomie w odpowiednim czasie, często napotykają wiele wyzwań związanych z integracją społeczną w przyszłości, które mogą nawet wywołać bardziej złożone scenariusze.

Promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom i dolegliwościom typowym dla siedzącego trybu życia

natomiast w dziedzinie zdrowia wychowanie fizyczne ma jasny i konkretny cel: promocja zdrowia w celu zapobiegania chorobom i dolegliwościom typowym dla siedzącego trybu życia. Jest to fakt, że na przykład aktywność fizyczna zmniejsza problemy z sercem, ciśnieniem krwi, trawieniem, problemami z kręgosłupem, pozycją itp.

istnieje wiele praktyk, które pomagają zwalczać wyżej wymienione schorzenia, wśród najbardziej praktykowanych i popularnych są spacery i bieganie. Obie czynności doskonale nadają się do spalania kalorii, szczególnie dla osób z nadwagą, a także bardzo pomagają w równoważeniu ciśnienia krwi i zapobieganiu chorobom serca.
nawet osobom cierpiącym na takie schorzenia zaleca się, aby oprócz zbilansowanej i zdrowej diety ćwiczyć niektóre rodzaje ćwiczeń, jak wyżej.

znaczenie w sporcie wyczynowym

z drugiej strony aktywność fizyczna może być realizowana w tak zwanej potocznie wysokiej wydajności, w celu uczestniczenia w jakiejś formie zawodów. Sportowcy i sportowcy biorący udział w zawodach wymagających dużego zużycia fizycznego regularnie przeprowadzają treningi, które pomagają im w tym względzie, aby nie czuć się zmęczonym lub fizycznym zużyciem w pełnej konkurencji. Również w takich przypadkach aktywności fizycznej towarzyszy zbilansowana dieta i ma na celu spełnienie tych wymagań.

ułatwia ekspresję cielesną i relaksację

ponadto wychowanie fizyczne poprzez specjalne zajęcia, takie jak joga, muzyka i taniec, przyczyni się do cielesnej ekspresji tych, którzy je wykonują, umożliwiając im lepsze wyrażanie siebie na poziomie społecznym, a także zapewnia relaks w celu zmniejszenia poziomu stresu, co jest powszechne w tych niespokojnych czasach.

i wreszcie wychowanie fizyczne, w harmonii z odpoczynkiem, rozwija zabawne zajęcia, które łączą podmiot z jego otoczeniem i pomagają mu w wymianie społecznej z innym lub innymi.

tak więc ostatecznie wychowanie fizyczne rozumie osobę jako całość ciała, umysłu i duszy i pracuje nad osiągnięciem i przyczynieniem się do tej jedności i harmonii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts