South Florida Trial Practice

na Florydzie reguła straty gospodarczej wcześniej uniemożliwił stronom, które przypisały swoje ryzyko i środki zaradcze w umowie z wniesieniem powództwa deliktowego. Przez wiele lat reguła strat ekonomicznych stosowana była tylko w dwóch okolicznościach:

  1. gdy strony wynegocjowały środki zaradcze w umowie, a
  2. w przypadkach odpowiedzialności za produkty, gdy wadliwy produkt uszkodził tylko siebie, a nie osoby lub inne mienie.

chociaż z pozoru prosta, reguła okazała się problematyczna, ponieważ sądy miały trudności z określeniem, kiedy reguła zakazała działania deliktowego między Umawiającymi się stronami. W rezultacie stworzono liczne wyjątki, takie jak przypadki związane z nadużyciami zawodowymi i niedbałym wprowadzaniem w błąd.

W Tiara Condominium Association, Inc. v. Marsh & , Trybunał odstąpił od wcześniejszego orzecznictwa i uznał, że zasada strat ekonomicznych dotyczy tylko spraw o odpowiedzialność za produkty. Trybunał uznał zamieszanie wokół reguły, stwierdzając, że ” jej zastosowanie i parametry są nieco źle zdefiniowane.”

Trybunał skupił się na pochodzeniu przepisu i wyjaśnił, że jego celem było zakazanie stronie wnoszenia powództwa deliktowego w celu odzyskania strat czysto ekonomicznych produktu, ponieważ zasady umowy, a nie deliktowe, były bardziej odpowiednie do rozwiązania strat ekonomicznych bez uszczerbku na zdrowiu lub szkody majątkowej. Sąd uznał, że doszło do

bezpodstawnego przedłużenia reguły.

chociaż sąd we wcześniejszych decyzjach próbował przywrócić zasadę strat ekonomicznych do pierwotnego celu, uznał, że po prostu nie posunął się wystarczająco daleko i uznał, że:

Copyright: sifotography / 123RF Zdjęcie stockowe

teraz robimy ten ostatni krok i uważamy, że reguła strat ekonomicznych ma zastosowanie tylko w kontekście odpowiedzialności za produkty.

wielu interpretowało decyzję sądu jako niepokojącą dla prawa Florydy, w tym Justice Canady w swojej odmiennej opinii, który wraz z krytykami decyzji uważa, że podważa ona prawo umów, rozszerzając prawo deliktowe. Zwolennicy decyzji uważają jednak, że będzie ona miała niewielki wpływ na prawo umów. Jak stwierdził Justice Pariente w zgodnej opinii:

” wniosek większości, że reguła strat ekonomicznych jest ograniczona do kontekstu odpowiedzialności za produkty, nie podważa prawa umów na Florydzie ani nie przewiduje rozszerzenia żywotnych roszczeń deliktowych. Podstawowe zasady common law już ograniczają środki zaradcze dostępne dla stron, które specjalnie wynegocjowały te środki zaradcze i, w przeciwieństwie do twierdzeń podniesionych w sprzeciwie, nasze Wyjaśnienie zastosowania reguły strat ekonomicznych nie zmienia tych pojęć common law. Na przykład, aby wnieść ważne roszczenie deliktowe, strona musi nadal wykazać, że wszystkie elementy wymagane do powództwa są spełnione, w tym, że delikt jest niezależny od jakiegokolwiek naruszenia roszczenia umownego.”

(podkreślenie dodane).

od decyzji sądu w Tiara, zarówno stanowe i federalne sądy rozstrzygające sprawy zgodnie z Prawem Florydy powołały się na zgodność Justice Pariente i zobowiązały strony do wykazania, że domniemany delikt jest niezależny od jakiegokolwiek naruszenia roszczenia umownego. Sądy będą nadal oddalać czynów niedozwolonych, jeśli są one ” w zasadzie przepakowane naruszenie roszczenia umowy.”

w praktyce wydaje się, że coraz więcej powodów będzie w stanie przetrwać etap zwolnienia po tiarze, powołując się na niezależny delikt w skardze. Chociaż reguła strat ekonomicznych nie ma już zastosowania do działań między Umawiającymi się stronami, niezależna Doktryna deliktowa jest żywa i dobrze na Florydzie i powinna nadal działać jako bariera dla działań deliktowych wniesionych po prostu w celu obejścia środków umownych. Tak więc, w zależności od etapu postępowania sądowego, strony powinny wystąpić o zwolnienie, wyrok skrócony i wyrok kierowany w oparciu o niezależną doktrynę deliktową, jeśli okaże się, że odszkodowania żądane w deliktach są identyczne z odszkodowaniem za naruszenie umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts