Arkansas ’ Adventure Region

Fairfield Bay Community Club har åtagit sig att växa ett samhälle som kännetecknas av en prisvärd, kvalitet livsstil i en naturlig Ozark miljö med olika fritids-och kulturella möjligheter.

Fairfield Bay Community Club kommer att främja ett progressivt tillvägagångssätt mot att bli en premier retirement / resort community av;

utveckla attraktivt boende
fokusera uppmärksamhet på medlemsvärde
uppmuntra besökare att bli medlemmar
stärka vår finansiella ställning
upprätta ett omfattande marknadsföringsprogram
främja miljöinsatser som betonar Ozarks naturliga skönhet
värderingar och vägledande principer

våra värderingar utgör grunden för resonemang, beslutsfattande och handling. Det är en personlig uppförandekod som styr alla beslut och rörelser i Community Club. Vi är engagerade i excellens genom våra handlingar av:

förvaltning av företaget
Service till alla våra medlemmar
effektivt och balanserat ledarskap
öppenhet, integritet och konsistens
proaktiv och faktisk kommunikation
medkännande lyssnande och handling
uppmuntran och stöd för gemenskap och engagemang
fortsatt kompetensutveckling

337 Snead Drive
Fairfield Bay, Arkansas 72088

Hämta vägbeskrivning

webbplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Posts